• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Chirurgia to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym. Zawiera dużo podspecjalności. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje jednakże gigantyczny aspekt chirurgii zachowawczej. Cząstka ogólna dotyczy całkowitych zasad gojenia ran, skażeń, przelewania krwi, żywienia, postępowania przed- i pooperacyjnego, zasad doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia, całościowych zasad techniki operacyjnej. Część szczegółowa mieści działy narządowe jak: chirurgia klatki piersiowej, naczyniowa, sercowo-naczyniowa, chirurgia układu nerwowego i szczególne działy jak: chirurgia onkologiczna, urazowa czy ortopedia. Najmłodsza jest transplantologia, czyli przeszczepianie organów, gdzie usg warszawa bielany to podłoże. Całkiem odrębna jest chirurgia dziecinna. Dziecko może być operowane wyłącznie przez chirurga dziecięcego. Poprzez długi czas chirurgia nie była uznawana za dyscyplinę medycyny, a na uniwersytetach nie istniały specjalizacje chirurgiczne. Dopiero w XIX w. chirurgia zaczęła być traktowana jako dział medycyny.
źródło: www.listmotywacyjny.biz.pl, korczakfestiwal.pl, http://www.meskakuchnia.pl.

Categories: Rozrywka

Comments are closed.